Döşemeden Isıtma Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları

yerden isitma

Döşemeden Isıtma Sisteminin Avantajları

 

Enerji Tasarrufu

 • Yerden ısıtma sistemlerinde, radyatör sistemlerindeki gibi yüksek sıcaklılar yerine sadece 40-50°C sıcakta su dolaştırılmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının büyük çoğunluğu düşük sıcaklıkta ısı üretmektedir, bu nedenle yerden ısıtma için gerekli enerji, alternatif enerji kaynaklarından sağlanabilmektedir. Örneğin, havadan-suya ve sudan-havaya ısı pompalarında genellikle 45°C civarında bir besleme suyu sıcaklığı söz konusudur ve bu sıcaklık döşemeden ısıtma için yeterlidir.
 • Yoğuşmalı kazanlarda, düşük sıcaklıklarda çalışmak kazan verimini artırmaktadır. Yerden ısıtmada düşük sıcaklıklar söz konusu olduğu için, yoğuşmalı kazanlarda kullanılarak, klasik kazan kullanılarak, klasik kazan kullanılan sistemlere göre % 25’e varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
 • Isı, döşemeden yayıldığı için öncelikle döşemeyi ısıtacaktır; tavanda ısı birikimi daha az olur; dolayısı ile fazladan harcanan enerji azalacaktır.
 • Seralarda uygulandığında, klasik sera ısıtmasına göre % 30 civarında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Konfor

 • Zeminde ısı homojen bir şekilde dağılır.
 • Klasik sistemlerde mekân ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın, yer her zaman soğuk olur ve ayaklar üşür; yerden ısıtma sisteminde bu sorun ortadan kalkmıştır.
 • Yapı elemanları ısı depoladıkları için, dışarıdaki ani ısı değişiklikleri ve havalandırma esnasında, ortamda ani sıcaklık dalgalanması olmaz.
 • Uygulama zemin altında olacağından hiçbir bakım ve temizlik gerektirmez.
 • Belirli bir noktada yoğun bir toz sirkülasyonuna yol açmadığından çevre ve eşya kirlenmelerine neden olmaz. ( Radyatörlerde hava belli noktadan yoğun şekilde sirküle edildiği için, radyatör bulunan duvar veya benzeri zeminler çok kısa zamanda tozlanır).

Mimari Avantajları

 • Yerden ısıtma sisteminde, oda içerinde radyatör veya Fan-Coil gibi cihazlar kullanılmadığı için, yaşam alanlarında iç dekorasyon rahatça uygulanır.
 • Mekân içinde, göze hoş görünmeyen tesisat boruları yoktur ve ek bir dekorasyon gerektirmez.
 • Katlar arası ısı yalıtımı, aynı zamanda ses yalıtımı sağlar.
 • Her türlü yapıda kolaylıkla uygulanır.
 • Isıtma boruları (Pe-x borular), döşeme içinde veya duvarda yekpare dolaşır; ek yoktur. Dolayısıyla tesisat, kaçak ve sızdırmaya karşı güvenlidir.

Sağlık

 • Mekân içerisinde hava akımı, petekli sisteme göre çok azdır. Bu nedenle ortamda sıcak soğuk hava cereyanı en düşük seviyededir.
 • Isınan alanda, yerden yukarı doğru bir ısıtma olmasından dolayı ayağımız sıcak, başımız serin olmaktadır; bu da daha zinde olmamızı sağlamaktadır.
 • Yerden ısıtma sistemi, döşemede oluşan nemi engellediğinden, alerji tetikleyici bakterilerin ve halılarda barınan mite böceklerinin üremesini engeller.
 • Çocuklar ev içinde en çok yerde oynarlar ve soğuk zeminde oturarak üşütürler; yerden ısıtma ile bu sorun ortadan kalkmıştır.

Döşemeden Isıtma Sisteminin Dezavantajları

 • Yerden ısıtma, düşük sıcaklıklarda çalıştığı ve tüm zemini ısıttığı için herhangi bir sıcaklık istendiğinde, termostat ayarından sonra, uzun süre beklemek gerekir; yani sistem geç tepki verir ( 2 3 saat). Bu yüzden gün içinde sık sık açıp kapatmak yerine belli bir değerde çalıştırmak daha uygun olacaktır.
 • Yerden ısıtma sistemlerinde, yer birim alanından verilen ısı miktarını, ısıtma yapılan alana bağlı olarak, belirli değerlerin üzerine çıkartmamak gerekir. Isı ihtiyaçlarının çok yüksek olduğu mekanlarda, yerden ısıtma sistemini kullanmamak veya takviye ısıtma yapmak gereklidir.
 • İnşaatı tamamlanmamış veya kullanılmamakta olan binalarda uygulama yapılması halinde, kaplama malzemesinin sökülmesi hem zaman almakta hem de ek bir maliyet getirmektedir. Ayrıca kapı ve eşiklerin yeniden düzenlenmesi gerekecektir.
 • Döşeme altında kalacak boruların kalitesi çok iyi olmalıdır. Aksi takdirde bir arıza karşısında değiştirilmesi oldukça zor masraflıdır. Bunun için, termoplastik boruların güneş ışığına maruz bırakılmaması ve açık havada altı aydan fazla bekletilmemesi gerekir. Özellikle borunun sıcaklık ve basınç dayanımı DIN normlarına uygun olmalıdır.
 • Isıtma suyu gidiş-dönüş sıcaklık farkı, klasik sistemlerde 15-20°C arasında değişmekteyken yerden ısıtma sistemlerinde çoğunlukla 5-10°C arasındadır. Bundan dolayı su debisi daha fazla olmak zorundadır. Debinin daha fazla olması ise dolaşım pompası kapasitesini ve ana kolon boru çapını etkiler. Fakat bununla birlikte kolon ve vana sayısının klasik sisteme oranla çok az oluşu bir avantajdır.
 • Bu sistemde modülasyon ve kollektör yeri, baştan iyi hesap edilmelidir. Çünkü her ikisinin de yer değiştirmesi söz konusu değildir. Bunun için, ilk tasarımının tecrübeli elemanlarca ve bilgisayar programı yardımıyla yapılması tavsiye edilir.
 • Yerden ısıtma sistemi yapılacak mekânlarda öngörülen max. sıcaklık değeri 24°C’dir. İnsan konforu için optimum sıcaklığın 22-24°C olduğu düşünüldüğünde, bu değer mükemmeldir. Bütün ısıtma sistemlerinde klima edilecek ortamı, anılan değerlerin üzerinde tutmak her 1°C için yaklaşık %7 yakıt kaybına neden olur. Buna rağmen bazı kullanıcılar, sistemi daha yüksek sıcaklıklara çıkararak; ortalama 29°C olarak sınırlandırılan döşeme sıcaklığını artırmaktadır. Bu da uzun süreli etkileşimlerde, ayaklarda rahatsızlık hissi uyandırır.
 • Kan yoğunluğu düşürerek, kan basıncını ters yönde az da olsa artırır. Kan yukarı doğru gitme eğilimi gösterir. Bu da bilhassa yaşlılarda kalbin çalışma ritminde bozulmalara yol açabilir.
 • Döşemedeki toz zerreleri, az da olsa ısınarak yükselir ve havaya karışır.