MODÜLASYON SEÇİMİ VE VERİMLERİ

Mahalin ısı kaybına göre mahali en iyi şekilde ısıtmak için modülasyon aralığı belirlenmektedir.  Modülasyonların verimleri mahalin ortam sıcaklığına, ortalama su sıcaklığına göre değişim göstermektedir. Pencere ve kapılar, balkon kapıları, dış duvarı olan mahaller, tavan yüksekliği ısı kaybını etkileyen faktörlerdir. 

22°C ortam sıcaklığı ve 50°C  ortalama su sıcaklığı için modülasyon verimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Modülasyon          Kcal/m²h

        100              116,0

        150              109,5

        200               99,3

        250               80,5

        300               72,7